امام حسن (ع)

حدیث از امام حسن (ع) : نصیحت از سر اخلاص

حدیث از امام حسن (ع) : نصیحت از سر اخلاص هان اى مردم! كسى كه براى خدا نصیحت كند و كلام خدا را راهنماى خود گیرد، به راهى پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد و هدایت موفّق سازد و به نیكویى استوار گرداند، زیرا پناهنده به خدا …

ادامه نوشته »